retourbemaling


Eigenschappen

Voorkeurslabelretourbemaling
DefinitieBij een retourbemaling wordt het opgepompte bemalingswater via een gesloten systeem in hetzelfde watervoerende pakket teruggevoerd. Bij een werking in een gesloten systeem wordt het bemalingswater door middel van een deepwell onttrokken. Vanuit de onderwaterpomp gaat het bemalingswater via gesloten afvoerleidingen direct naar de retourbronnen.
Toelichting op definitieEen retourbemaling kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn:
  • Om zettingen van de bodem te voorkomen;
  • Om het poriënwater op peil te houden zodat er geen schade aan gewassen wordt toegebracht;
  • Omdat er geen ander afvoer mogelijkheden zijn;
  • Wanneer een waterschap of provincie het verplicht om een retourbemaling toe te passen;
  • Wanneer het goedkoper is om het water te retourneren in plaats van het betalen van grondwaterbelasting (Ecotaks) van de Wet belasting op Milieugrondslag (Wbm).
De opname capaciteit van een retourbron hangt af van de chemische samenstelling van het grondwater, de lengte van de retourbron en de bodemopbouw. Een retourbemaling is het meest afhankelijk van het ijzergehalte in het bemalingswater. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat ijzerhoudend, zuurstofarm water uit een diep pakket vermengd wordt met niet-ijzerhoudend zuurstofrijk water uit een ondiep gelegen pakket. Het opgeloste ijzer kan oxideren tot onoplosbaar ijzerhydroxide en dit zal uitvlokken en mogelijk leiden tot verstopping van de filters. Deze ijzeraanslag kan worden verwijderd door middel van regenereren met chemicaliën of mechanisch met een spuitlans. Gemiddeld ligt de opname van één retourbron tussen de 10 en 15 m3/uur. Dit betekent dat er voor een bemaling meerdere retourbronnen nodig zijn. De retourbronnen worden samen een retourveld genoemd.
Voorbeeldhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.theovanvelzen.nl%2Fdiensten%2Fdsi-retourbemaling%2F&psig=AOvVaw3hPf8LYQi1r7RCjwO4iI6n&ust=1622535325476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjTl6G98_ACFQAAAAAdAAAAABAD
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Bronbemaling
Afbeelding vanretourbemaling
Retourbemaling.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
retourbemalingBreder
retourbemalingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg