RxM00FC02C30000B6F800000000S_M00FC02C300008DC100000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP008-Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO) > Vormen > RxM00FC02C30000B6F800000000S_M00FC02C300008DC100000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000B6F800000000S_M00FC02C300008DC100000000S
Vorm-id  : Id-00358c66-6630-7440-01b1-9ac9d40c92df
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP008-Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Registratieobject Geotechnische Boormonsterbeschrijving (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1349
Y-coördinaat  : 205
Z-coördinaat  : 22
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :