Eigenschap:Voorkeurslabel

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel). Naamgeving bij voorkeur in kleine letters en enkelvoud.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
A
ABDL begrippen  +
ANW begrippen  +
Aquo begrippen  +
Aquo-model  +
ArcGIS Pro  +
Arcgis Server  +
ArchiXL begrippen  +
Atom  +
B
Basisregistratie Personen  +
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken  +
Bestuursrecht  +
Binnenonderkant buis  +
Burgerlijk Wetboek  +
C
CBNL begrippen  +
CHT begrippen  +
Centrale Distributie Laag  +
D
D-HYDRO Suite  +
DAMO begrippen  +
DIN opgelost anorganisch stikstof  +
DON opgelost organisch stikstof  +