Eigenschap:Accountnaam

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Geeft de naam ( identifier ) in verband met deze online account .
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken: