Categorie:AssociationRelationships

An association relationship models an unspecified relationship, or one that is not represented by another ArchiMate relationship.
Klik op de button om een nieuw element van dit elementtype te maken: